NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

SNART TIDEN ER OMME

Nr. 83, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Alvorlig

 

1. Snart tiden er omme, den svinner så hastig,

ei lenge vi har å forkynne Guds ord.

Il frem Guds herolder forkynn nu hans komme,

for snart himlens rike opprettes på jord;

for snart himlens rike opprettes på jord!

 

2. Du må ei deg vegre for prøvene hårde,

men følge din Frelser, din Herre og venn!

Og alle de prøver som synes så såre,

skal lønnes av  ham i det himmelske hjem

skal lønnes av  ham i det himmelske hjem!

 

3. Stå fast i din hensikt, den onde deg prøver,

han kjenner ditt kall og dets alvor han vet.

Om veien er snever, vil Gud være med deg,

hans arm vil deg skjerme når frist’ren er nær,

hans arm vil deg skjerme når frist’ren er nær.

 

4. Og når du har Herrens velsignelser med deg,

hva gjør det da selv om du prøves litt her?

Guds engler deg venter med herlighets krone:

Frem brødre!  Stå trofast!  Se lønnen er nær!

Frem brødre!  Stå trofast!  Se lønnen er nær!

 

 

Tekst:    Eliza R. Snow, 1804–1887

Musikk: German folk song, 18th century

Lære og pakter 33:2–10, 17

Lære og pakter 51:19