NOTE    Primærsanger

 

 

 

søk, overvei og be

Side 66, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995) 

mp3     (CD 3:4)  

 

Med følelse

 

1. Jeg liker å studere Skriften

og hver gang jeg det gjør,

jeg føler Ånden gir meg dypt i mitt sinn

et vitnesbyrd om at den er sann.

 

Kor

Søk overvei og be,

det er dette jeg må gjøre,

da Ånden vil vitne, og dypt i mitt sinn

vil jeg vite at Skriften er sann.

 

2. Så med en bønn jeg leser Skriften,

hver dag til livets slutt.

Jeg prøver å forstå, vil holde Herrens bud

og leve slik han vil jeg skal gjøre.

 

 

Tekst:    Jaclyn Thomas Milne, f. 1949. © 1986 SDH

Musikk: Carol Baker Black, f. 1951. © 1986 SDH

 

2 Nephi 4:15

Mosiah 1:6–7

Moroni 10:4–5  

Presentasjon (The Friend, august 2006)