NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

STÅ FREM O SKJØNNE SION

Nr. 136, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

 

Lett  

 

1. Stå frem o skjønne Sion,

du siste dagers pryd,

se, mange til deg lengter,

med håp og gledesfryd.

Stå frem i glans og ære

tross mørkets store makt,

for Gud vil om deg verne

med lysets edle skatt.

 

2. De trofaste vil bygge

Guds Sions skjønne by,

høyt opp på bergets toppe;

som Gud har talt på ny.

Et tilfluktsted for alle

som søker Herrens ord,

de finne vil sin frelse

fra ondskap der på jord.

 

3. Guds tempel som var savnet

vil stå på Sions grund;

det bygges skal av alle

som elsker Gud hver stund.

Må jordens rikdom yte

til ære for hans hus,

nasjoner snart vil komme: 

Løse de døde ut.

 

4. Selv om all verden håner

det som vår Gud har brakt,

sitt løfte han vil holde

til dem som slutter pakt!

Kom så all jord og pris ham,

vår Konge og vår Gud,

motta av rikets fylde;

troen på Herrens bud.

 

 

Tekst:    William G. Mills, 1822–1895

Musikk: George Careless, 1839–1932

2 Nephi 12:2–3

Lære og pakter 115:5–6