NOTE norsk    NOTE eng.   Primærsanger

 

 

 

 

 

STILLE SOM DET DYPE VANN

Syng med meg, B-27

mp3    (CD 1:29)

 

Rolig

 

1. Stille som det dype vann

sitter vi ved kildens rand,

gjerne vi da lære vil,

og ærbødig lytter til.

 

2. Stille slik som skyggen er,

stille som en stjernehær.

Når vi lærer bønn og sang,

vi ærbødig er hver gang.

 

 

Tekst:    Mabel Jones Gabbott (1910-2004) © 1964 SDH

Musikk: A. Laurence Lyon, f. 1934. © 1964 SDH