Salmer og sanger 1956   

 

 

STOR HERREN ER, OG TIL HANS PRIS

Nr. 187, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956) 

 

 

Ærbødig

 

1. Stor Herren, er, og til hans pris

vi synger høyt og fro.

Som hellige på gammel vis

hans lov forkynner tro,

hans lov forkynner tro.

 

2. Vi priser deg, vår Herre mild,

rettferdig, vis og sterk,

for åndens dåp som skjer med ild

og frelsens store verk,

og frelsens store verk.

 

3. For sannhets skatt og livets ord

og for hans kjærlighet,

vi priser ham med jubelkor

i tid og evighet,

i tid og evighet.

 

 

 

Tekst:     William W. Phelps

Musikk:  Leroy J. Robertson, 1896-1971

 

Denne salmen er ikke tatt med i Hymns (1985).

I Salmer (1993) finner vi den med tittelen "I lydighet mot dine bud" (nr. 135).