NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

STYR DIN VREDE, O MIN BRODER

Nr. 108, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

Talen "Sen til vrede" av pres. Gordon B. Hinckley (Okt. 2007)

 

Bestemt

1. Styr din vrede, o min broder,
styr ditt sinn så hastig, varmt;
la ei krav om hevn deg lede,
men av visdoms sterke arm.
Styr din vrede, o min broder,
det er kraft i fattet sinn.
Ofte hender det dessverre,
følelser gjør øyet blindt.

[Kor]
Styr din vrede, o min broder,
Styr ditt sinn så hastig, varmt;
la ei krav om hevn deg lede,
men av visdoms sterke arm.

2. Om enn motgang ned deg knuger
og du føler å gi opp.
Styr ditt sinn så selv i prøver,
du til bitterhet si stopp.
Er du urettferdig klandret?
Synes alt imot deg gå?
Tenk da klart og uforandret,
ei i vrede hastig slå!

3. Om all ondskaps bitre skåler

på ditt hode tømmes ut;

styr ditt sinn og du vil tåle

prøven bedre:  Stol på Gud.

Er du mål for løgn og ondskap,

vender alle fra deg bort,

styr ditt sinn og vis din troskap,

og gjengjeld kun ondt med godt.

 

4. Vær da sindig og tålmodig,

tiden er den beste venn;

om anklaget, vær da rolig,

verdighet slår løgnen hen.

Hør forsvar før du fordømmer,

så ei urett du begår;

dette er hva det seg sømmer

den som rettvishet forstår.

 

5. Menn’skehjerter skapt så ømme,

de bør varlig gjøres sterk’,

så med kraft en gang de bære

livets tunge alvorsverk.

Såre ei med vilje andre,

overvinn all hastighet,

esk og støtt og hjelp hverandre,

øv deg i rettferdighet!

 

 

Tekst:    Charles W. Penrose, 1832–1925. © 1948 SDH

Musikk: George F. Root, 1820–1895

Alma 38:12

Ordspråkene 16:32