NOTE    Salmer og sanger 1956   

 

 

TAKK FOR VÅR SKOLE

Nr. 80, SALMER OG SANGER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1956)   mp3

Om søndagsskolen

Med glede

1. Takk for vår skole, vi hilser den dag

da alle vil leve deg Gud til behag.

Takk for hver lærer som virker med flid,

som lærer oss alle å bruke vår tid.

 

[Kor]

Syng høyt i jubelkor, stem i vår sang!

Syng til Guds ære med frydefull klang!

Gud hjelper dem som det onde vil fly,

som elsker hans rike og der søker ly!

 

2. Søker til Herren i ungdommen hen,

vår Fader i himlen er alltid vår venn.

Prøv å bekjempe all ondskapens makt

og leve kun rett og med Herren gjør pakt.

 

3. Må gjennom dette livs villsomme vei,

vi holde i age hver tanke som ei,

leder til Gud og vårt himmelske hjem,

til hvilket vår Frelser vil føre oss frem.

 

 

Tekst:    William Willes, 1814–1890

Musikk: James R. Murray, 1841–1905

 

Mosiah 18:23, 25

 

Romerbrevet 12:21