FINGERLEKER / AKTIVITETSVERS    

 

TRE BALLER

Aktiviserende sanger og regler, s. 65  (Med noe endring)

En liten ball  (form ball med fingrene)

og en større en (form en større ball med fingrene)

og enda en kan jeg se. (form en stor ball med armene)

La oss nå telle

hvor mange vi kan se:

En, to, tre. (tell på fingrene)