NOTE norsk     NOTE eng.

 

 

TRO I HVERT STEG

Lys over Norge, februar 1997

mp3 (kun melodi)  mp3 (SATB)   YouTube: 1  2

 

Inderlig

 

1. Et underlig verk har begynt å gå frem blant alle som bor her på jord.

O, dere som ønsker å tjene vår Gud, må akte på alle hans ord.

For engler har vist seg, profeter har talt:  Fra synd vi kan bli fri,

så Kristus kan styre den ganske jord, velsignelser oss gi.

 

[Refreng]

Med tro i hvert et steg vi følger Herren stor.

Hans rene kjærlighet gir håp, vi synger høyt i kor.

 

2. De hellige elsket det store Guds verk, forkynte det i mange land.

De ga ham sitt hjerte, sitt sinn og sin makt med visdom, forståelse sann,

var ydmykt beredt til å høre hans ord, eksempler på stor tro,

på kunnskap så sterk, født av ydmykt sinn, og kjærlighet så god.

 

3. Hvis vi støter frem med vår sigd av all kraft, fordi vi vil hjelpe Guds verk,

og høster vi inn på den mark som er hvit, kan troen vår vokse seg sterk.

Ved tro kan vi vandre, og fast er vårt håp, med styrke fra hans lys,

så vi kan bli fri fra all synd og skyld, Guds herlighet kan bys.

 

 

Tekst og musikk:  K. Newell Dayley, f. 1939.

© 1996 SDH.  Ettertrykk forbudt.  Kan kopieres til ikke kommersiell bruk i hjem eller kirke. 

Denne anmerkningen må stå på alle kopier.

Lære og pakter 4