FINGERLEKER / AKTIVITETSVERS

 

 

 

VÅR

Aktiviserende sanger og regler, side 58 

  

Høyt på himlen (Pek mot himlen

seiler det            (La hendene "seile")

hvite skyer, 

en,  to,   tre.

 

Grønne blader (Strekk armene og hold hendene lukket)

spretter frem. (Åpne hendene)

Vinden rusker  (Beveg hendene frem og tilbake)

lett i dem.

 

Solen skinner (Form sirkler med armene)

dagen lang.

Barna ler og   (Smil)

tar en sang.