NOTE eng.    

 

VÅR FRELSER KJÆR

Liahona, desember 2006

YouTube 1  2  3

 

Ærbødig

 

1. De hørte Ham, en røst så mild.

Den trengte inn og rystet deres sjel.

Han kom til dem, en mann i hvitt,

vår Frelser kjær, som for dem hadde lidt.

Han lot dem røre ved hans sår

og alle vitnet da:

 

[Refreng]

Vår Frelser kjær, vår Frelser kjær,

en hellig Sønn av Gud,

vår Herre, redningsmann, som kom til jord,

vår Frelser kjær, han lege vil vår sjel,

med sin kjærlighet befrir han oss.

 

2. Jeg leser ordene han ba

mens sorgen tynget i Getsemane.

Hans kjærlighet, den pris han ga,

hvor mange dråper blødde han for meg?

Med hellige fra den gang da

jeg vitner også glad.

 

 

 

Tekst:   James E. Faust, 1920-2007, og Jan Pinborough, f. 1954
Musikk: Michael Finlinson Moody, f. 1941


© 1995 James E. Faust, Jan Pinborough, og Michael Finlinson Moody.
Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

 

3 Nephi 11:3–17   (Norsk)


Lukas 22:42, 44