NOTE (Norsk)  Liahona, oktober 2009, s. B12  

 NOTE (Engelsk)

 

 

 

VÅR HERRES PRESTEDØMME

(Kan synges som kanon)

mp3 (instr.)   mp3 (eng.sang)

 

Friskt

1. Brødre, makt som verden ser, er

ære, sverd og rikdom stor.

Men vår Herres prestedømme

er den største makt på jord.

 

2.  Vi kan ha Guds fulle rustning,

prestedømmet gitt til jord,

hvis som brødre vi er villig

til å lyde Herrens ord.

 

3. La oss stevne frem i frihet! 

Prestedømmet viser vei.

Diakon og lærer, prest og

eldste, det er du og jeg.

 

 

Kan synges som kanon

 

Musikkleder:  Del sangerne i fire grupper.  Når første gruppe kommer til en innsirklet bokstav, begynner en ny gruppe fra begynnelsen.  Syng uten arrangement eller med akkompagnementet nedenfor (se note).

 

Akkompagnatør:  Gjenta første avslutning til alle gruppene er ferdige.  Spill deretter siste avslutning.

 

Tekst og musikk:    John Craven, 1929–93. © 1985 IRI

 

Lære og pakter 121:34–46

Lære og pakter 107:1–4

 

Sangen kan kopieres til leilighetsvis, ikke-kommersiel bruk i hjem eller kirke.

Denne notisen må komme med på alle kopier.