Pres. Howard W. Hunter "Ved tanken på min Frelser kjær", Lys over Norge juli 1993, s.61 (utdrag):

 

    ” På palmesøndag og neste uke på første påskedag har vi helt naturlig kjærlige tanker for Jesus.  Ja, påskehøytiden, og kanskje i julen, kan være de eneste tidspunkter i hele året som noen av våre brødre og søstre i Kristi hjord finner veien til kirken.  Det er beundringsverdig, men man kan undres om ikke tanken på Jesus, som ”fyller [vår] sjel med fred” (Salmer nr.76), burde komme langt mer hyppig og konstant til alle tider og høytider i vårt liv.  Hvor ofte tenker vi på Frelseren?  Hvor dyptgående og hvor takknemlig og hvor tilbedende reflekterer vi over hans liv?  Hvor sentral mener vi han er for vårt liv? 

    Hvor meget av for eksempel en vanlig dag, en arbeidsuke eller en hastig forsvinnende måned er viet til Jesus, ”min Frelser kjær”?  Kanskje ikke tilstrekkelig – for enkelte av oss.

    Livet ville i sannhet bli mer fredfylt, ekteskap og familie ville i sannhet bli sterkere, lokalmiljø og nasjoner ville i sannhet bli tryggere og vennligere og mer konstruktive hvis mer av Jesu Kristi evangelium kunne ”fylle vår sjel med fred”.

  

 

Se også  Ensign, May 1993, p.63  og barnesangen "Vi burde mer tenke på Jesus vår venn".