NOTE (norsk)

 

VI  KOMMER TIL JORDEN I KJÆRLIGHETS ÆREND

Fra Inspirational New  Hymns for Choir & Home: Vol.1, s. 31 (av Janice Kapp Perry)

Originaltittel:  "As Mothers, As Daughters of Heavenly Father"

 

Mildt

 

1. Vi  kommer til jorden i kjærlighets ærend,

vi mødre, vi døtre, vi har vår visjon.

Vår Gud, han har kalt oss, og vi har beredt oss

å tjene hver sjel, det blir til vår misjon.

 

2. De barn som vi føder, er barn fra vår Fader,

han vokter vår gjerning, han styrer vår hånd.

Han sender oss engler, som står ved vår side,

han fyller vårt hjem med sin hellige Ånd.

 

3. Et brød varmt fra ovnen, en arm rundt en skulder, 

en trøst som blir fremsagt i omsorgens navn.

Med hjerte og hender vi løfter hverandre, 

vi letter en byrde, vi dekker et savn.                                                                          

 

4. Vi kneler i bønn i vår evige sirkel

som barn av vår Fader, som datter og mor. 

Vi kjenner hans nærvær, hans Ånd er der hos oss,

vårt hjem blir et tempel, en himmel på jord.

 

 

Tekst:    John V. Pearson

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938

 

Copyright © 2000 by John V. Pearson and Janice Kapp Perry.

International Copyright Secured.  Made in USA.  All Rights Reserved.

Norsk oversettelse: Idar Røsaker

 

Tatt med på denne siden med tillatelse fra Prime Recordings, mai 2008.

 

1. Mosebok 1:28

Matteus 24:34-40

3. Nephi 18:21