NOTE norsk     NOTE engelsk

 

 

 

 

VI LYTTER TIL PROFETENS RØST

Liahona, oktober 2000    (Hymns, no. 22)   mp3       

 

 

Bestemt

 

1. Vi lytter til profetens røst og hører også Gud.

Han ber oss kjærlig gjøre det som står i Herrens bud.

Vår Frelser kaller seeren, som bringer oss Guds ord,

så vi kan finne veien dit hvor Gud og Jesus bor.

 

2. I alle land, på hvert et språk, skal Guds profet bli hørt.

Så hastig rundt i verden evangeliet blir ført!

Det budskap som han kommer med, er vitne om at alt

er sant som Guds profeter har til alle tider talt.

 

3. Hosianna!  La vår pris nå opp til Ham som er Guds Lam.

Vi fryder oss!  Profeten sier vi er kjent av Ham.

Så lytt, du jord! Vis lydighet, og hør hva han vil si,

for prestedømmets nøkler har han nå i denne tid.

 

Tekst:    Marylou Cunningham Leavitt, f. 1928. © 1985 SDH

Musikk: Darwin K. Wolford, f. 1936. © 1985 SDH

©1979 Sonos Music Resourses.  Gjengitt med tillatelse.

Kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Lære og pakter 1:38;   Lære og pakter 68:4

Lære og pakter 112:30–32