Til hovedsiden

 

Siden er under utarbeidelse. 

Sist oppdatert 20.04.2009.

 

ZIONS SANGE (dansk, m/noter)

Forord fra 1910, trykket i 1921.

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Æ   Ø   Å

                     

NR.:

SALMER:

Hymns:

Med i senere norske utgaver:

1

Morgenrødens Straaler bryde

 

 

2

Kom, alle Zions Sønner

 

 

3

Vaagn op, hør Røsten lyder

 

 

4

Nu Efraims Vægter synger

 

 

5

Lad Zion i sin Pragt opgaa

 

 

6

Guds Aand som en Ild

 

 

7

Højt Zions Banner vajer

 

 

8

Fryder eder, Zions Sønner

 

 

9

Herlig det er

 

 

10

O Brødre, høyt velsignet vær

 

 

11

Foraaret atter

 

 

12

Atter kraftigt saltes Jorden

 

 

13

Led oss frem

 

 

14

Nu Zions Sol paany opgaar

 

 

15

Lover Gud med Jubelsang

 

 

16

Kom! alle I Guds Mænd

 

 

17

Vi glædes og frydes

 

 

18

Salems Konges Præstedømme

 

 

19

Fra Grønnlands hvide Fjælde

 

 

20

Nu Zions Banner vajer

 

 

21

Som Staden der paa Bjærget staar

 

 

22

Zions Kæmpe, rusted’ ere

 

 

23

Jeg er fremmed

 

 

24

Kom, lad os nu Venner

 

 

25

Vildledte Sjæl som gaar

 

 

26

Glæd dig, Zion!

 

 

27

Min Gud er mit Lys

 

 

28

Fryd dig, o Jord!

 

 

29

Nu lyder atter Jesu Bud

 

 

30

Vort Løsen er vor Tro og Daab

 

 

31

Fra Lysenes Egn

 

 

32

Da Kristi Kirke

 

 

33

O Gud, jeg sov saa tryggelig

 

 

34

Røsten snart lyder

 

 

35

Fader vor i Himlen

 

 

36

Evige Fader

 

 

37

Stor Herren er, og til hans Pris

 

 

38

Fredens Budskab nu fra Zion lyder

 

 

39

Nu Israel Genløser

 

 

40

Vor Gud, vi til dig raabe

 

 

41

Nu forsamles vi

 

 

42

Kom, Israels Ældster!

 

 

43

Evigheds Pagt

 

 

44

Zion, naar opp dig jeg tænker

 

 

45

Ej sørg for dem

 

 

46

Da du styrket fra dit Leje

 

 

47

Jeg føler nu en Glæde

 

 

48

Naar skal vi vel ses igjen?

 

 

49

Nærmere, Gud, til dig

 

 

50

O min Fader, du som kender

 

 

51

Brudte ere Mørkets Lænker

 

 

52

O du Zion i Vest

 

 

53

Nu Farvel vi eder byde

 

 

54

Om Guds Stad man taler herlig

 

 

55

O min Fader, du som troner

 

 

56

Skønne Dag!

 

 

57

O Herre, lad mig komme frem

 

 

58

Vift stolt paa Kodans Bølge

 

 

59

Vor Herre, Zebaoth!

 

 

60

Du Dødens Overvinder

 

 

61

O sig, hvad er Sandhed?

 

 

62

O hører, I Slægter

 

 

63

Glade vi os sammenklynge

 

 

64

En Dag jeg paa et ensomt Sted

 

 

65

O Fader, lad mit Hjærte faa

 

 

66

Lovpriser vor Frelser

 

 

67

Naar er vor Trængsel omme?

 

 

68

Salige Haab!

 

 

69

Nu vi os forsamle her

 

 

70

Er Gud for os

 

 

71

Fra Himlens høje Hvælv

 

 

72

Morgenen saa dejlig oprinder

 

 

73

Naar skal vort Øje

 

 

74

Nu kom der Bud

 

 

75

Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom

 

 

76

Det er forvist paa Tiden snart

 

 

77

O min Fader, du som troner

 

 

78

Almagts Gud

 

 

79

En stakkels sorgbetynget Mand

 

 

80

Israels Haab paany oplives

 

 

81

Vi synge vil i Hjjærtens Fryd

 

 

82

Hist bag Vestens fjerne Høje

 

 

83

Fader vor paa Himlens Trone

 

 

84

Messiæ Evangelium

 

 

85

Kom dog Alle, Stor, Smaa

 

 

86

Kærlighed er Lysets Kilde

 

 

87

Langt, langt herfra

 

 

88

Gør hvad er ret

 

 

89

Der er et Land

 

 

90

Vaagn, Jordens Slægter

 

 

91

O skønne Lys

 

 

92

Elskte Zion, Herrens Stad

 

 

93

Nu Zion beredes

 

 

94

Nu fryd mit Hjærte finder

 

 

95

Jesus, min Frelser kær

 

 

96

Yndigt, med Ærbødighed

 

 

97

O Brødre, lad os henrykt smile

 

 

98

Er Gud for mig

 

 

99

Se paa Zion – Herrens Værk

 

 

100

Guds Rige lig et Sennepskorn

 

 

101

O Herre, jeg med ydmygt Sind

 

 

102

Blomstre, som en Rosenggard

 

 

103

Lover din Herre

 

 

104

Udrust dig, Helt fra Golgatha

 

 

105

O Herre, hør min stille Bøn!

 

 

106

Priser Profeten

 

 

107

I Østen stiger Solen op

 

 

108

Sin Vogn gør han af Skyer blaa

 

 

109

Jesus, min Frelser kær

 

 

110

Hvilken smuk og yndig Morgen!

 

 

111

Hvormed er Lammets Brud vel lig?

 

 

112

Jeg tjener Gud, mens jeg er ung

 

1938, Syng med meg, B-40

113

Jeg veed, paa hvem jeg bygger

 

 

114

Saa sikker en Gundvold

 

 

115

Brødre, tør vi ihukomme

 

 

116

Elskte Zion, stærkt du stande

 

 

117

Igennom Nat og Trægsel

 

 

118

Se Morgenstjærnens Straalers Glans

 

 

119

God Morgen! mine Venner smaa

 

 

120

Tænk ej, naar til Zion I drage

 

 

121

Vaagn min Sanger af din Slummer

 

 

122

I Kirtland Zions Tempel stod

 

 

123

Velsig, o Gud dit Folk!

 

 

124

Fuld af Gerning er min Dag

 

 

125

Vi atter forsamlede ere

 

 

126

Lad hvert et Hjærte Frydes

 

 

127

De lette Bud i Skib med Rør

 

 

128

Sejerfuld Zion

 

 

129

Fred hviler over Land og By

 

 

130

Der er Skønhed her paa Jord

 

 

131

Profeten Esaias stor

 

 

132

Naar Verden er kold

 

 

133

O, Zions Land

 

 

134

O kom du Zions Konge, kom!

 

 

135

I Morgenlysets gyldne Glans

 

 

136

Der er dejligt udi Skoven

 

 

137

Venner, kom!

 

 

138

Kom til vor Søndagskole

 

 

139

Kom, Hellige!

 

 

140

For dig vi komme

 

 

141

Zion sig fryder

 

 

142

Hører Jordens Stammer, Slægter

 

 

143

Før dig, o Fader, vil vi bøje

 

 

144

Du Dødens Overvinder

 

 

145

Aand over Aander!

 

 

146

Om af Trængsel du maa prøves

 

 

147

Se en Gang, hvor Tiden gaar

 

 

148

Vær velkommen, Søndag Morgen

 

 

149

O, du Salighedens Klippe

 

 

150

Kom, lad os igjen

 

 

151

Hav Tak for Profeten, du sendte

 

 

152

I vort elskte Deseret

 

 

153

Atter vi samles

 

 

154

Naar skal jeg møde dig?

 

 

155

Mon hjemme i Dalen jeg savnes

 

 

156

Gode Gud og Fader

 

 

157

Se, Guds Rige nu frembryder

 

 

158

Hvad var skuet udi Himlen?

 

 

159

Min Fader i Himlen

 

 

160

Lader Guds Aands stille Hvisken

 

 

161

O Helligaand, mit Liv, min Lyst

 

 

162

Kom, lytter til Profetens Røst!

 

 

163

Han lever! Vor Forløser stor

 

 

164

Messias han kommer!

 

 

165

Du, som dadler og fordømmer

 

 

166

Ventende paa Høstens Mejer

 

 

167

Kom, I som har gjort Pagt

 

 

168

I Dag skinner Solen

 

 

169

Guds Kirke er vor Klippeborg

 

 

170

Jorden med sit Blomsterflor

 

 

171

Kære Barn, din Gud er nær dig

 

 

172

Lad ej dit Hjærte tvivle

 

 

173

Den ukendte Grav

 

 

174

Mester, se Uverjet truer

 

 

175

Jesus, jeg mit Kors har taget

 

 

176

Hosianna

 

 

177

Se et Land!

 

 

178

Fra Himlens høje Hvælv

 

 

179

Saa yndelig Guds Kirke staar

 

 

180

Forfærdes ej, du lille Hob!

 

 

181

Hør i din Enbaarnes Navn

 

 

182

Tak, Fader, Tak, du sendte Sønnen!

 

 

183

Kom, Brødre, Søstre

 

 

184

Hør, hvor Juleklokken ringer

 

 

185

Naar Hjærtet for det Sande slaar

 

 

186

Tak for vor Skole!

 

 

187

Tak, Fader, du mig Livet gav

 

 

188

Solen er slukket

 

 

189

Lovet være du, Herre Krist

 

 

190

O Bønnestund, hvor skøn til mig

 

 

191

Skal vi svigte vore Pagter?

 

 

192

Venligt Aftenstjærnen tindrer

 

 

193

Blæs sagte, I Storme!

 

 

194

Det lufter mildt i Høst

 

 

195

Livets Regn og Solskin

 

 

196

Den tro, som Jesum favner

 

 

197

Til Kamp, til Kamp for Zinos Stad!

 

 

198

Dejlig er Jorden

 

 

199

Før Jorden frem af Kaos sprang

 

 

200

Modig maa vi kæmpe

 

 

201

Hvor er vel Zion, Herrens Stad?

 

 

202

Der er et herligt Ord

 

 

203

Alle Vegne, hvor jeg vanker

 

 

204

Jeg prise vil min Fader stor

 

 

205

Tys! Vær stille! Øret bøj

 

 

206

Der er et yndigt Land

 

 

207

Ja, vi elsker dette Landet

 

 

208

Solnedgang

 

 

209

Langt borte fra den Taagesky

 

 

210

America

 

 

211

Amerika