NOTE   Salmer 1993   

 

 

 

DEN FØRSTE SANG 

Nr. 129, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Jublende

 

1. En julesang for første gang

over Betlehemsmarker, den jublende klang,

et englekor om fred på jord,

og hyrdene lyttet til Herrens ord. 

 

[Refreng]

Med jubelkvad, med jubelkvad,

Kristus er født i Davids stad.

 

2. De stirret opp mot himmelens blå,

en strålende stjerne i natten de så.

Den lyste opp med en underlig glans,

og mørket flyktet for lysets dans.

 

 

Tekst og musikk:  Tradisjonell engelsk julesang, ca. 17. århundre

Overs.:  Dag Fluge.  © 1979 Dag Fluge.  Brukt med tillatelse

 

Lukas 2:8–20