Til hovedsiden 

 

                                         SALMER 

                                                              for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993, 2002)

                            Forord    Hvordan salmeboken skal brukes   Opprinnelse   Emner     Skriftsteder    Salmenes historie

                           Taler etc.  Tekstforfattere/komponister  Tonearter   Transponering  Div. salmeregister   Eldre salmebøker

                                 

                              A    B   C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    Y    Æ    Ø    Å

NR.:

SALMER (1993 / 2002):

NO.:

HYMNS  (1985):

1

I denne skjønne morgenstund

1

The Morning Breaks

2

Guds ånd som en ild

2

The Spirit of God

3

Vi gledes og frydes

3

Now Let Us Rejoice

4

Høyt oppå fjellets topp

5 / 333

High on the Mountain Top

5

Snart Israels Forløser

6

Redeemer of Israel

6

Israel, Israel, Gud deg kaller

7

Israel, Israel, God Is Calling

7

Vi vil stemme i et kor

25

Now We’ll Sing with One Accord

8

Fra himlens høye hvelv

13

An inAngel from on High

9

Hill deg, o Sion, vi priser den morgen

42

Hail to the Brightness of Zion’s Glad Morning!

10

En gledens dag

32

The Happy Day at Last Has Come

11

En stakkars sorgbetynget mann

29

A Poor Wayfaring Man of Grief

12

Priser profeten som skuet Jehova

27

Praise to the Man

13

Hvilken skjønn og yndig morgen

26

Joseph Smith’s First Prayer

14

Søt er den fred Guds budskap gir

14

Sweet Is the Peace the Gospel Brings

15

Vi ber til Gud for deg

23

We Ever Pray for Thee

16

Gud sign profeten vår

24

God Bless Our Prophet Dear

17

Ha takk for profeten du sendte

19

We Thank Thee, O God, for a Prophet

18

Kom, lytt nå til profetens røst

21

Come, Listen to a Prophet's Voice

19

Sion, vi deg priser

47

We Will Sing of Zion

20

Yndefull Sion, himlens stad

44

Beautiful Zion, Built Above

21

Vær du signet for Sions styrke

35

For the Strength of the Hills

22

Du kongers konge, kom

59

Come, O Thou King of Kings

23

La den store dag opprinne

50

Come, Thou Glorious Day of Promise

24

La oss stemme i et kor

58

Come, Ye Children of the Lord

25

De som bygger opp nasjonen

36

They, the Builders of the Nation

26

Kom, hellige

30

Come, Come, Ye Saints

27

Kom, alt Guds folk som bor på jord

65

Come, All Ye Saints Who Dwell on Earth

28

Vår Gud han er så fast en borg

68

A Mighty Fortress Is Our God

29

Lover den Herre Gud

67

Glory to God on High

30

Guds skaperverk forent i sang  (Copyright)

62

All Creatures of Our God and King

31

All herlighet og ære

69

All Glory, Laud, and Honor

32

Fedrenes Gud, allmektig som du er

78

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand

33

For hver en hellig

82

For All the Saints

34

Lover den Herre

72

Praise to the Lord, the Almighty

35

Pris vår Gud med hjerte, munn

73

Praise_the_Lord_with_Heart_and_Voice

36

Jeg vet på hvem jeg bygger

-

 

37

No livnar det i lundar

-

 

38

Fader, vi synger i ydmykhet

91

Father, Thy Children to Thee Now Raise

39

Gå, du som elsker Gud

119

Come, We That Love the Lord

40

Jorden med sitt blomsterflor

87

God Is Love

41

Hvor vennlig er vår Gud

125

How Gentle God's Commands

42

Så sikker en grunnvoll

85

How Firm a Foundation

43

Se, Herren konge er

66

Rejoice, the Lord Is King

44

Fedrenes tro

84

Faith of Our Fathers

45

Lovsang

93

Prayer of Thanksgiving

46

Kom, vårt folk, takknemlig vær

94

Come, Ye Thankful People

47

Nå takker alle Gud

95

Now Thank We All Our God

48

Led oss, o du store Jehova

83

Guide Us, O Thou Great Jehova

49

Kjære barn, din Gud er nær deg

96

Dearest Children, God Is Near You

50

For det vakre på vår jord

92

For the Beauty of the Earth

51

O, bli hos meg, det aften er

165

Abide with Me; 'Tis Eventide

52

O, bli hos meg! Nå er det aftentid

166

Abide with Me!

53

Vær du ydmyk

130

Be Thou Humble

54

Kraft og styrke sendt fra himlen

149

As the Dew from Heaven Distilling

55

O bønnestund, o bønnestund

142

Sweet Hour of Prayer

56

Det er en tid da ro og fred

144

Secret Prayer

57

Bønnen er sjelens dype trang

145

Prayer Is The Soul's Sincere Desire

58

Da du styrket fra ditt leie

140

Did You Think to Pray?

59

Gud, allmektig, rettferds Gud

20

God of Power, God of Right

60

Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

76

God of Our Fathers, We Come unto Thee

61

O Gud, vår hjelp fra evig tid

31

O God, Our Help in Ages Past

62

Jeg er i Herrens hender

-

 

63

Jeg trenger deg hver stund

98

I Need Thee Every Hour

64

O store Gud  (Copyright)

86

How Great Thou Art

65

Kristus er meg kjær

134

I Believe in Christ

66

Han lever, min Forløser stor

136

I Know That My Redeemer Lives

67

Han lever, min Forløser kjær

135

My Redeemer Lives

68

Vitnesbyrd

137

Testimony

69

Fader vår i himlen

156

Sing We Now at Parting

70

Gud vær med deg til vi ses igjen

152

God Be with You Till We Meet Again

71

Dagen svinner

160

Softly Now the Light of Day

72

Gud, vær med oss når vi skilles

163

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing

73

Herre, før vi skilles ad

153

Lord, We Ask Thee Ere We Part

74

Se, nå dagen heller

159

Now the Day Is Over

75

Din ånd, o Gud, har lært oss mer

157

Thy Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls

76

Ved tanken på min Frelser kjær

141

Jesus, the Very Thought of Thee

77

Led, milde lys

97

Lead, Kindly Light

78

Led meg frem til evig frelse

45

Lead Me into Life Eternal

79

Mer hellighet gi meg

131

More Holiness Give Me

80

Hvor det er skjønt, min Herre Gud

147

Sweet Is the Work

81

Mester, se uværet truer

105

Master, the Tempest Is Raging

82

Nærmere deg, min Gud

100

Nearer, My God, to Thee

83

La oss ledes av Guds ånd

143

Let the Holy Spirit Guide

84

Min Herre er hyrden

108

The Lord Is My Shepherd

85

Min Herre, han er hyrden stor

109

The Lord My Pasture Will Prepare

86

O du gode nådens Fader

150

O Thou Kind and Gracious Father

87

Hans kjærlighet

113

Our Savior's Love

88

Bred dina vida vingar

-

 

89

Min tro består

128

When Faith Endures

90

Villfarne sjel som går

118

Ye Simple Souls Who Stray

91

Hør du vår lovsang Gud

222

Hear Thou our Hymn, o Lord

92

Hvor kan jeg finne fred?

129

Where Can I Turn for Peace?

93

Kom, du bedrøvede

115

Come, Ye Disconsolate

94

Kom, følg med meg

116

Come, Follow Me

95

Kom kun til Herren

117

Come unto Jesus

96

Korsfestet ble vår Herre stor

191

Behold the Great Redeemer Die

97

Igjen vi møtes ved ditt bord

186

Again We Meet Around the Board

98

Stille syng en hellig sang

146

Gently Raise the Sacred Strain

99

Gud elsket oss, sin Sønn oss ga

187

God Loved Us, So He Sent His Son

100

Gud, vår Fader, vi deg ber

170

God, Our Father, Hear Us Pray

101

O Fader, la mitt hjerte få

195

How Great the Wisdom and the Love

102

Jeg ser deg , o Guds Lam, å stå

-

 

103

Vi synger om Guds kjærlighet

177

'Tis Sweet to Sing the Matchless Love

104

Du herrers Herre

178

O Lord of Hosts

105

I all ydmykhet, o Frelser

172

In Humility, Our Savior

106

Vi minnes den korsfestede

190

In Memory of the Crucified

107

Jesus fra Nasaret

181

Jesus of Nazareth, Savior and King

108

O Gud, du kjære Fader

175

O God, the Eternal Father

109

Ydmyk med ærbødighet

185

Reverently and Meekly Now

110

På Golgata korsfestet de

184

Upon the Cross of Calvary

111

Jeg står helt forundret

193

I Stand All Amazed

112

En grønnkledd høyde langt herfra

194

There Is a Green Hill Far Away

113

Når vi i nadverden tar del

174

While of These Emblems We Partake

114

Vi synger pris til Jesu navn

182

We'll Sing All Hail to Jesus' Name

115

Jesus Kristus er oppstanden

199

He Is Risen!

116

Krist stod opp av døde

-

 

117

Jesus Krist oppstanden er

200

Christ the Lord Is Risen Today

118

Deilig er jorden

-

Beautiful Savior (Childrens Songbook, p. 62)

119

Hør en himmelsk englesang

203

Angels We Have Heard on High

120

Det lyser i stille grender

-

 

121

En krybbe var vuggen

206

Away  In A Manger

122

Langt, langt herfra

212

Far, Far Away on Judea's Plains

123

Hør den englesang så skjønn

209

Hark! the Herald Angels Sing

124

La oss forene her vår sang

201

Joy to the World

125

En stjernenatt

207

It Came upon the Midnight Clear

126

O skjønne, lille Betlehem

208

O Little Town of Betlehem

127

O kom, alle sjeler

202

Oh, Come All Ye Faithful

128

Stille natt, hellige natt

204

Silent Night

129

Den første sang

213

The First Noel

130

Ring, ville klokkor

215

Ring Out, Wild Bells

131

Velg det rette

239

Choose the Right

132

Til alle har vår Herre gitt

240

Know This, That Every Soul Is Free

133

Gjør hva er rett

237

Do What Is Right

134

Kom nå alle, store, små

196

Jesus, Once of Humble Birth

135

I lydighet mot dine bud

-

 

136

Kastes du på bølgen om i livet her

241

Count Your Blessings

137

Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

242

Praise God, from Whom All Blessings Flow

138

La vår tale av kjærlighet farges

232

Let Us Oft Speak Kind Words

139

Kjærlighet er lysets kilde

-

 

140

Har vi sten i våre hender

-

 

141

Fordi jeg er blitt meget gitt  (Copyright)

219

Because I Have Been Given Much

142

Vi har ditt hus så kjær

247

We Love Thy House, O God

143

Hvor vakkert Herrens tempel er

288

How Beautyful Thy Temple, Lord

144

Opp, Guds folk, til templets haller

287

Rise, Ye Saints, and Temples Enter

145

Kjærlig er Herren, vår hyrde

221

Dear to the Heart of the Shepherd

146

Jesus, det eneste

-

 

147

Den kjærlighet som stråler klar

295

O Love That Glorifies the Son

148

O, du salighetens klippe

258

O Thou Rock of Our Salvation

149

Vingede skarer

133

Father in Heaven

150

O, min Fader

292

O My Father

151

Hvor herlig og stort

267

How Wondrous and Great

152

Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel

298

Home Can Be a Heaven on Earth

153

Det er skjønnhet her på  jord

294

Love at Home

154

La nå Guds ånds stille  hvisken

-

 

155

Alltid freidig når du går

-

 

156

Om store trengsler

122

Though Deepening Trials

157

Velt alle dine veier

197

O Savior, Thou Who Wearest a Crown

158

Når jeg vender meg til Skriften

277

As I Search the Holy Scriptures

159

Vi er en mektig skare

251

Behold!  A Royal Army

160

Modig må vi kjempe

250

We Are All Enlisted

161

Fremad, Kristi stridsmenn

246

Onward, Christian Soldiers

162

Vi kjemper for Guds rike

225

We Are Marching On to Glory

163

Arbeid, for natten kommer

-

 

164

Vi er kalt

249

Called to Serve

165

Kan hende det er på fjellets sti

270

I'll Go Where You Want Me to Go

166

Gå frem med tro

263

Go Forth with Faith

167

Våre gjerninger og tanker

216

We Are Sowing

168

Lytt, lytt, nasjoner!

264

Hark, All Ye Nations!

169

Du himmelens og jordens fyrste

269

Jehova, Lord of Heaven and Earth

170

La oss stevne frem

243

Let Us All Press On

171

Full av gjerning er min dag

224

I Have Work Enough to Do

172

Alt godt som gjøres her på jord

293

Each Life That Touches Ours for Good

173

Har på jorden jeg gjort noe godt i dag?

223

Have I Done Any Good?

174

I verden trenges tapre menn

252

Put Your Shoulder to The Wheel

175

Gjør meg til en bedre lærer

281

Help Me Teach with Inspiration

176

Benytt enhver anledning

226

Improve the Shining Moments

177

Det er solskinn i min sjel i dag

227

There Is Sunshine in My Soul Today

178

Du kan gjøre veien lett

228

You Can Make the Pathway Bright

179

Guds hviledag, vi hilser deg

-

 

180

De skjønne, edle sannhetsord

271

Oh, Holy Words of Truth and Love

181

Å, si hva er sannhet

272

Oh Say, What Is Truth?

182

Sannhets lys

273

Truth Reflects upon Our Senses

183

Skal det unge Sion glemme?

254

True to the Faith

184

Sions ungdom, kom nå alle

259

Hope of Israel

185

Ingen er så trygg i fare

299

Children of Our Heavenly Father

186

I all evighet

300

Families Can Be Together Forever

187

Jeg er Guds kjære barn

301

I Am a Child of God

188

Jeg har en Fader god

302

I Know My Father Lives

189

Hold alle budene

303

Keep the Commandments

190

Elsk du din neste

308

Love One Another

191

Vi vil bringe sannhet til jord

-

We'll Bring the World His Truth

192

Guds klare lys

305

The Light Divine

193

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn

304

Teach Me to Walk in the Light

194

Som søstre i Sion

309

As Sisters in Zion

195

Vi møtes her som søstre

311

We Meet Again As Sisters

196

Sendt er Gud vår Faders nåde

335

Brightly Beams Our Father's Mercy

197

Kom, alle I Guds menn

322

Come, All Ye Sons of God

198

Gud har deg kalt til arbeid

321

Ye Who Are Called to Labor

199

O, Israels eldster

319

Ye Elders of Israel

200

Gud signe vårt dyre fedreland

-

 

201

O, må jeg følge deg   (2002)

220

Lord, I Would Follow Thee

202

Jernstangen   (2002)

274

The Iron Rod

203

Guds daglige omsorg  (2002)

306

God's Daily Care