NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

DU KONGERS KONGE, KOM

Nr. 22, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Jublende

 

1. Du kongers konge, kom!

Vi lenge ventet har.

Kom med din legedom,

ditt paktens folk sett fri.

Å  kom, nasjoners håp, tre frem.

La Israel bli samlet hjem!

 

2. Så fjern du da all synd,

og rens vår jord med ild,

rettferdighet forkynn,

ditt folk deg høre vil.

Kom så, hans folk,

og hør hans ord

og bo et tusen år på jord!

 

3. Hosianna høres skal

fra de forløstes munn,

en ny og herlig sang

fra hjertets dype grunn.

Ditt rene ord har edel klang,

vi priser deg med jubelsang.

 

4. Du fredens fyrste er,

din trone ventet har.

Velsignet blir enhver

som alltid lydig var.

Og hver nasjon skal bøye kne

og prise deg når de deg ser.

 

 

 

Tekst:    Parley P. Pratt, 1807–1857

Musikk: Ukjent, ca. 1889

Lære og pakter 45:39, 44

Esaias 35:10