NOTE    Primærsanger

 

 

 

ELSK DU DIN NESTE 

Side 74, BARNAS SANGBOK  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1995)

Unge kvinners leirhåndbok, s.75

mp3    (CD 3:27) 

 

 

Ærbødig

 

Som jeg har elsket,

elsk du din neste. 

Jeg gir et nytt bud: 

Elsk du din neste.

Derved vet alle

du er min disippel,

om du på jord

elsker din neste.

 

 

 

Tekst:    Luacine Clark Fox, f. 1914

Musikk: Luacine Clark Fox, f. 1914;  arr. Jo Marie Borgeson Bray, f. 1925

Copyright © 1961 Luacine C. Fox.  Copyright fornyet 1989.

Arr. og obligat © 1978 SDH. 

Sangen kan kopieres til ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

Johannes 13:34–35

1 Johannes 4:11

Se også Salmer (1993), nr. 190, tostemt i en høyere toneart. 

Historien bak