NOTE    Salmer 1993

 

 

 

ELSK DU DIN NESTE 

Nr. 190, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3    Arr.SAB   

 

 

 

Ærbødig

 

Som jeg har elsket,

elsk du din neste. 

Jeg gir et nytt bud: 

Elsk du din neste.

Derved vet alle

du er min disippel,

om du på jord

elsker din neste.

 

 

 

Tekst og musikk:  Luacine Clark Fox, f. 1914, arr.© 1961 Luacine C. Fox. 

Kopiering tillatt til leilighets, ikke-kommersiell bruk i hjem eller kirke.

 

Johannes 13:34–35

1 Johannes 4:11

Se også Barnas sangbok s.74 i en lavere toneart m/obligatstemme.

 
Historien bak