NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

EN GLEDENS DAG

Nr. 10, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

 

Klart

 

1. En gledens dag nå Gud har sendt,

og sannhets ord er atter kjent.

En engel kom fra himlen ned,

forkynte tusenårets fred.

 

2. Basunen lyder høyt og klart,

og sannheten er åpenbart.

All jorden som i mørke lå,

kan nå ved tro sin frelse få.

 

3. I fordums tid vår dag var kjent

av Guds profeter som ble sendt.

Den store dag de talte om,

når Gud igjen til jorden kom.

 

4. Guds stemme snart skal høres her

av alle slekter fjern og nær.

Og engler som i himlen bor,

til jord vil komme med hans ord.

 

 

 

Tekst:    Philo Dibble, 1806–1895.  Var med i den første SDH-salmebok, 1835.

Musikk: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Lære og pakter 128:20–21

Apostlenes gjerninger 3:19–21