NOTE  Salmer 1993

 

 

EN GRØNNKLEDD HØYDE LANGT HERFRA

Nr. 112, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

Ærbødig

 

1. En grønnkledd høyde langt herfra

hvis navn er Golgata,

der Herren selv på korsets tre

sitt liv for alle ga.

 

2. Vi fatter ei, vi kjenner ei

hva kval han der utsto,

men fullt vi tror det var for oss

han ga sitt liv og blod.

 

3. Ei fantes andre verdig til

fra syndens bånd oss fri.

Han ene hadde makten stor

å frelse til oss gi.

 

4. Så inderlig han elsket oss,

vi elsker også ham.

Han oss forløste, og vi vil

ham følge, det Guds lam.

 

 

Tekst:    Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Musikk: John H. Gower, 1855–1922

Johannes 19:16–20

Hebreerbrevet 13:12