NOTE    Salmer 1993  

 

EN STJERNENATT

Nr. 125, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube 1

 

Lett

 

1. En stjernenatt ble luften fylt

av himmelsk sang så skjønn.

Et kor av engler ydmykt ba

en mektig fredfylt bønn.

"Guds fred på jord, i mennesker

hans velbehag" de sang.

Og jorden lyttet i ærefrykt

til sangens rene klang.

 

2. De kommer fortsatt ned til oss,

de daler ned med fred;

og fortsatt høres himmelsk sang,

som vi blir styrket ved.

Og over sletter, fjell og dal

de høres natten lang.

De bringer gledens budskap ved

velsignet englesang.

 

3. For se, de dager nærmer seg,

slik lyder Herrens ord,

som ble ved Ånden forutsagt

av Herrens menn på jord,

da både jord og himmel skal

regjeres av Guds Sønn,

og hele verden synge ut

en englesang så skjønn.

 

 

Tekst:    Edmund H. Sears, 1810–1876

Musikk: Richard S. Willis, 1819–1900

Lukas 2:8–17

Alma 5:50