NOTE    Salmer 1993

 

GJØR  MEG TIL EN BEDRE LÆRER 

Nr. 175, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

Inderlig

1. Gjør meg til en bedre lærer,

Herre, hør min bønn til deg,

så hver sjel jeg underviser,

løftes mot en bedre vei.

 

2. La meg nå en venn i natten,

fri ham ut av mørkets bånd,

gi ham glimt av veien fremad,

led ham ved din sterke Ånd.

 

3. Fyll mitt sinn med hellig innsikt,

hjelp meg tale mildt som deg.

La min hånd gi trofast vennskap;

lær meg kjærlighetens vei.

 

4. Dine får som er på vandring,

la meg lede dem til deg.

Lær meg, Gud, å være hyrde,

fø din hjord på all min vei.

 

 

Tekst og musikk: Lorin F. Wheelwright, 1909–1987. © 1958, 1985 Lorin F. Wheelwright.

Denne salme kan kopieres til leilighetsvis, ikke-kommersiell bruk i hjem og i kirke.

Lære og pakter 43:15–16

Johannes 21:15–17  

Talen "En lærer kommet fra Gud" av eldste Jeffrey R. Holland  (April 1998)