NOTE    Salmer 1993

 

 

 

GUD allmektig, rettferds gud  

Nr. 59, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3  

 

 

Majestetisk

 

1. Gud allmektig, rettferds Gud,

led oss, lær oss dine bud.

Herd vår sjel i troens ild,

form den slik som selv du vil.

 

2. I vår ungdom rekk en hånd,

løft oss ved din Hellig ånd.

Vi vil ære dine bud,

visdoms Herre, sannhets Gud.

 

3. Herre, du som nådig er,

gi din Ånd til hver især. 

Rør hvert hjerte så det vil

høre deg, vår Herre, til.

 

 

Tekst:     Wallace F. Bennett, 1898–1993. © 1948 SDH

Musikk:   Tracy Y. Cannon, 1879–1961. © 1948 SDH

Alma 26:35

Mosiah 5:15