NOTE    Salmer 1993

 

 

 

GUD ELSKET OSS, SIN  SØNN OSS GA

Nr. 99, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Verdig   

 

1. Gud elsket oss, sin Sønn oss ga,

som sonet har på Golgata.

Han viste veien vi må gå,

den ene som til Gud vil nå.

 

2. Han kom til jord som menneske: 

”Det er min Sønn, den elskede.”

En lov var brutt, vi var i nød. 

Han led for alle korsets død.

 

3. Stor kjærlighet Gud vist oss har. 

Hans Sønn ble sendt, vår synd han bar.

Fra død og grav vi ble kjøpt fri.

All takk og pris vi vil ham gi!

 

4.  I ord og gjerning har han sagt:

 Adlyd enhver Gud Herrens pakt.

Å, må vi ærlig til ham si:

”Din vilje skje,” og trofast bli.

 

5. Da vi i dåpens bad gikk ned,

fikk vi et løfte om Hans fred.

Hver gang vi nyter brød og vann,

vi minnes ham, vår Frelser sann.

 

 

Tekst:    Edward P. Kimball, 1882–1937

Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 SDH

 

Johannes 3:16–17

 

Lære og pakter 34:3