NOTE  Salmer 1993

 

 

 

GUD SIGN PROFETEN VÅR

Nr. 16, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3

 

 

Bønnfylt

 

 

1. Gud sign profeten vår,

så livets gode kår

blir ham til del.

Fyll du hans ord med ild,

så de som lytter, vil

høre ditt rike til

av all sin sjel.

 

2. Slik blir ditt rike bragt,

som vår profet har sagt,

fra strand til strand.

Sannhetens ild er tent,

hjertene himmelvendt.

Samlet, i deg forént,

holder vi stand.

 

3. Må dine hellige

leve i stadig fred

avstå fra strid.

I skjønn forening må

de trofast fremad gå

og fast og modig stå

til evig tid.

 

 

 

Tekst:    Bernard Snow, 1822–1894

Musikk: Harry A. Dean, 1892–1987. © 1985 SDH

Lære og pakter 107:22

3 Nephi 19:23