NOTE     Salmer 1993

 

Gud signe vårt dyre fedreland 

Nr. 200, SALMER for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)

YouTube 1

 

Høytidelig

 

 

1. Gud signe vårt dyre fedreland

og la det som hagen bløma! 

Lat lysa din fred frå fjell til strand

og vetter for vårsol røma!

Lat folket som brøder saman bu,

som kristne det kan seg søma!

 

2. Vårt heimland i mørker lenge låg,

og vankunna ljoset gøymde.

Men, Gud, du i nåde til oss såg,

din kjærleik oss ikkje gløymde.

Du sende ditt ord til Noregs fjell,

og ljos over landet strøymde.

 

3. No er det i Noreg atter dag

med vårsol og song i skogen.

Om sædet enn gror på ymist lag,

det brydder då etter plogen.

Så signe då Gud det gode såd,

til groren ein gong er mogen!

 

 

 

Tekst:  Elias Blix, 1836-1902

Musikk:  C. E. F. Weyse, 1774-1842

 

Salme 24:1

Esaias 55:10 (8-11)

Amos 8:11-12

 

Ja vi elsker dette landet