NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

GUD, VÆR MED OSS NÅR VI SKILLES

Nr. 72, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Ettertenksomt 

 

1. Gud, vær med oss når vi skilles,

fyll våre hjerter med din Ånd,

kjærlighet til krav som stilles,

led oss ved din sterke hånd.

Gi oss visdom, gi oss visdom

før vi får din rettferds dom.

gi oss visdom, gi oss visdom før vi

får din rettferds dom.

 

2. Vi deg sender pris og ære

for ditt glade budskaps ord.

Måtte det til frelse være

for enhver som ærlig tror.

Alltid trofast, alltid trofast

må vi stå, o Frelser stor,

alltid trofast, alltid trofast

må vi stå, o Frelser stor.

 

Tekst:    John Fawcett, 1740–1817

Musikk: Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778

Salme 31:23–24

Lære og pakter 6:13