NOTE    Salmer 1993

 

 

 

I VERDEN TRENGES TAPRE MENN

Nr. 174, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3 

 

 

Energisk

 

1. I verden trenges tapre menn

som virke vil med flid. 

Kom, hjelp den gode gjerning frem,

ta et tak mens det er tid!

 

[Refreng]

Kom nå alle og vær med, syng i kor,

ta et tak for sannhets sak over jord,

Stevn alle frem til himlens hjem,

der en glede venter deg.

 

2. Til Kirken gi en hjelpsom hånd

med hjerte som forstår,

og virke med en ydmyk ånd,

ta et tak og frem vi går!

 

3. Ei ledig stå og spill din tid,

for syndens makt er stor;

men søk med flid, ei nøle mer,

ta et tak og syng i kor!

 

4. Da kjempe med all flid og tro

i bønn til himlens Gud

og gjøre hver en gjerning god,

ta et tak for sannhets bud!

 

 

Tekst og musikk: Will L. Thompson, 1847–1909

Lære og pakter 58:26–28

Lære og pakter 107:99