NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

JEG  HAR  EN  FADER  GOD 

Nr. 188, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

 

Mildt

 

1. Jeg har en Fader god.  Jeg vet han har meg kjær.

Ja, Ånden hvisker det til meg og sier:  Han er nær,

og sier:  Han er nær.

 

2. Jeg fikk et jordisk hjem, hvor Han vil prøve meg.

Ja, Ånden hvisker det til meg at jeg kan gå Hans vei,

at jeg kan gå Hans vei.

 

 

Tekst og musikk: Reid N. Nibley, 1923-2008. © 1969 SDH

 

Når spilt på orgel, bruk kun manual (ikke pedaler).

Se også Barnas sangbok (1995), s. 8.

 

Moroni 10:5

Abraham 3:22–28