NOTE   NOTE (mannskor)    Salmer 1993

 

 

Jeg trenger deg hver stund 

Nr. 63, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Salmens historie   YouTube  1

 

 

Inderlig

 

 

1. Jeg trenger deg hver stund,

min Herre kjær.

Ei noen røst lik din

på jorden er.

 

[Refreng]

Hver stund jeg til deg trenger. 

Vær du alltid hos meg!

Velsign meg, nå min Frelser! 

Jeg kommer til deg.

 

2. Jeg trenger deg hver stund,

vær du meg nær.

Kun du kan skjenke kraft

og seier her.

 

3. Jeg trenger deg hver stund,

i vel og ve.

O Jesus, hos meg bli,

la meg deg se!

 

4. Jeg trenger deg hver stund,

min Herre skjønn.

Gjør meg i sannhet din,

o, du Guds Sønn!

 

 

Tekst:     Annie S. Hawkes, 1835-1918

Musikk:  Robert Lowry, 1826-1899

2 Nephi 4:16–35

Salme 143:1