NOTE  Salmer 1993

 

 

 

KJÆRE BARN, DIN GUD ER NÆR DEG 

Nr. 49, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3  

Illustrasjon for barn

 

 

Mildt

 

1. Kjære barn, din Gud er nær deg

hvor du enn i verden er. 

Og med velbehag han ser deg

når du alltid har ham kjær. 

Stol på Herren, stol på Herren! 

Han vil lede hver især.

 

2. Kjære barn, Guds engler skuer

alles vandel hver en stund,

hører under himmelbuer

hvert et ord fra hver en munn. 

Herren kjenner, Herren kjenner,

tanken dypt i hjertets grunn.

 

3. Kjære barn, la Gud deg lære

ved sin gode Hellig’ ånd! 

La dens hvisken aktet være,

hold deg fri fra syndens bånd! 

Tro mot Herren, tro mot Herren,

rekk hans verk en hjelpsom hånd!

 

 

Tekst:    Charles L. Walker, 1832–1904

Musikk: John Menzies Macfarlane, 1833–1892

 

Salme 37:3–5

Lære og pakter 41:1;  76:5

Presentasjon for barn (The Friend, juni 2006)