NOTE    Salmer 1993

 

 

 

KOM, DU BEDRØVEDE

Nr. 93, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Ettertenksomt 

1. Kom, du bedrøvede, angstfylte hjerte,

såret av synd og dens nagende brodd. 

Vis Gud ditt dype sår, tolk ham din smerte. 

Jorden har sorger, men himlen har råd.

 

2. Trøst for bedrøvede, lys for de blinde,

håp for den angrende, stans med din gråt!

Her taler Frelseren, ha det i minne: 

Jorden har sorger, men himlen har råd.

 

3. Se, fra Guds trone går levende kilder,

gir til den sorgfulle hvile og ro.

Drikk så av kildens vell, Jesus deg byder: 

Jorden har sorger, men himlen har råd.

 

Tekst:    Thomas Moore, 1779–1852. Verse three, Thomas Hastings, 1784–1872

Musikk: Samuel Webbe, 1740–1816

Lære og pakter 136:29

Hebreerbrevet 4:16