NOTE    Salmer 1993

 

 

 

KOM KUN TIL HERREN

Nr. 95, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Mildt

 

1. Kom kun til Herren, alle som lider,

sorgfull og tynget, av synd brutt ned.

Han vil deg lede inn til sin glede.

Der vil du finne ditt sted, ditt sted.

 

2. Kom kun til Herren, han deg beskytter

om du i mørket ei finner frem.

Du vil deg glede, la ham deg lede

inn til sitt himmelske hjem, sitt hjem.

 

3. Kom kun til Herren, han vil deg høre

når ydmyk du for ham kneler ned.

Og på din livsvei englene ser deg,

følger din gang fra sitt sted, sitt sted.

 

4. Kom kun til Herren, alle nasjoner.

Kom fra hvert land, han letter din vei.

Vår sak han fremmer, ingen han glemmer,

kaller: ”O, kom kun til meg, til meg.”

 

Tekst og musikk: Orson Pratt Huish, 1851–1932

Matteus 11:28–30

2 Nephi 26:33