NOTE    Salmer 1993

 

 

KOM, LYTT NÅ TIL PROFETENS RØST

Nr. 18, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

Med glede

1. Kom, lytt nå til profetens røst,

og hør din Herres ord.

Og fryd deg da på sannhets vei,

og syng med glede stor.

Profeters vei vi funnet har,

som fordum, så i dag.

En ny profet er sendt til jord

med kunnskap om Guds ord.

 

2. I lange tider mørket lå

utover denne jord.

Det har forsvunnet ved Guds makt,

så lyset ble oss bragt.

Han nå igjen seg vise vil

til tjenere på jord.

Guds hellige nå atter får

hans edle sannhets ord.

 

3. Ei tillit må vi ha til dem

som endrer Herrens bud.

De dømte blir ved Skriftens ord,

må sone straffen ut.

Vår Frelser sa da han var her: 

”Adlyd mitt ord med flid.

Tegn følger dem som troen har

ned til den siste tid.”

 

4. Gi akt på kilden klar og ren,

og sannhet ei forkast.

Ja, hold hans lov og bli utvalgt;

din frelse gjøres fast.

Inntil du hører røsten si: 

”Regjer i evighet!”

Fryd følger den som velger rett

og arver Guds herlighet.

 

 

Tekst:    Joseph S. Murdock, 1822–1899. Vers 4: Bruce R. McConkie, 1915–1985. © 1985 SDH

Musikk: Joseph J. Daynes, 1851–1920

Joseph Smith—Historie 1:14–17

Lære og pakter 21:4–7.