NOTE   Salmer 1993   

 

 

KRAFT OG STYRKE SENDT FRA HIMLEN

Nr. 54, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

 

Oppriktig

 

1. Kraft og styrke sendt fra himlen

ned til alt som Gud har skapt,

det fornyer livet, håpet

som i visdom Gud har bragt.

 

2. Fra hans trone frelsens budskap

er blitt sendt til oss herned.

Det er livets vann og styrke,

gir til dem som tror, en fred.

 

3. I din nåde skue Kirken

som til jord er sendt på ny.

Herlige løfter vil bli oppfylt

når vi Herren ser i sky.

 

4. La din Ånd så dekke jorden,

er vår bønn til deg, o Gud.

Må all skapning ydmykt tilbe,

trofast følge dine bud.

 

 

Tekst:    Thomas Kelly, 1769–1854

Musikk: Joseph J. Daynes, 1851–1920

5. Mosebok 32:2

Esaias 55:10–11