NOTE    Salmer 1993  

 

 

 

La oss forene her vår sang 

Nr. 124, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube 1  2

 

Jublende

 

1. La oss forene her vår sang

med englenes hos Gud,

hvor tusen tunger på en gang

de stemmer i en gledessang

og synger gleden ut og

synger gleden ut,

og synger gleden, gleden ut.

 

2. De synger: Lammet verdig er

all makt og lov og pris!

Vår sang vil bringe gjenklang her

med takk til ham som har oss kjær,

med takk på samme vis,

med takk på samme vis,

med takk, med takk på samme vis.

 

3. Det lam som verdens synder bar

og sonet i vårt sted,

med Gud han oss forsonet har,

så vi kan rense våre kar

og nå kan finne fred,

og nå kan finne fred,

og nå, og nå kan finne fred.

 

4. Må jordens slekter prise ham,

Guds Sønn, stor, evig, vis,

og synger: Lammet verdig er. 

Hans soning renset våre klær.

Gi ham all takk og pris,

gi ham all takk og pris,

gi ham, gi ham all takk og pris!

 

 

Tekst:    Isaac Watts, 1674–1748; forandr. av  William W. Phelps, 1792–1872.

              Var med i den første SDH salmebok, 1835.

Musikk: George F. Händel, 1685–1759; arr. av Lowell Mason, 1792–1872

 

Alma 5:50

Salme 97:1; 98:4–9