NOTE  Salmer 1993

 

 

 

LOVER  DEN  HERRE  GUD 

Nr. 29, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3   YouTube 1 

 

 

Med glede

 

1. Lover den Herre Gud,

himmel og jord rop ut:

Pris til hans navn! 

Han som i kjærlighet

for våre synder led,

syng i all evighet: 

Pris til hans navn!

 

2. Jesus, vår Herre Gud,

som slettet synden ut:

Pris til ditt navn! 

Du som allmektig er,

led for oss hver især.

Vi har deg alltid kjær,

o, du Guds Lam.

 

3. Himmelens mektige kor

synger med lovsangs ord:

Pris til hans navn! 

Tjen ham og trofast bli,

ære og takk ham gi

fra nå til evig tid. 

Priser hans navn!

 

 

Tekst:    James Allen, 1734–1804, forandret

Musikk: Felice de Giardini, 1716–1796

 

Johannes åpenbaring 5:9–13