NOTE  Salmer 1993

 

 

 

LOVSANG 

Nr. 45, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)    mp3

 

 

Med glede

 

1. Vi ber deg, Gud Fader, ved sinnet å røre,

at du vil oss signe med glede så stor.

De onde krefter vil snart opphøre,

vi priser ditt navn og ditt hellige ord.

 

2. Vår Gud, du er hos oss og med oss vil stride,

når vi vil forsvare ditt rike på jord.

Fra tidenes morgen du sto ved vår side,

all ære til deg som i himmelen bor.

 

3. Vi alle deg priser og gir deg all ære

og ber deg om alltid å stå oss bi.

Beskytt oss så ei våre byrder blir svære,

ditt navn være lovet, vår Gud, gjør oss fri!

 

 

Tekst:    Ukent, fra Nederland, ca. 1626; overs. til eng. av  Theodore Baker, 1851–1934

Musikk: Ukjent, fra Nederland,  ca. 1625; arr. av Edward Kremser, 1838–1914

 

Salme 100:4–5

 

Esaias 12:1–6