MUSIKK I PRIMÆR 2008

                              Tema:  "Jeg er Guds kjære barn"

                                                         Månedens sang  Sang i samlingsstund 

                                                Barnas nadverdsmøteprogram 2008    Samleark med årets sanger:

                                                       

                                                                          

                              JANUAR:         Jeg er Guds kjære barn  2

                                                            Før vi ble født  Liahona april 1999

                                                            Se, Gud har skapt vår jord så skjønn 122

 

                                 FEBRUAR:      Å, la meg høre om Jesus  36

                                                            Mormons bok forteller oss  62

                              

                                 MARS:              Hvis min Frelser sto hos meg  BNMP 2008, s.11

                                                            Hver gang når jeg leser i Bibelen min   35

                                                            Han sendte Sønnen  20

                                                            Sto Jesus opp til liv igjen?   45

                                                            Når han kommer igjen   46

                                                            Jesu Kristi Kirke  48

                                                            Kristus er meg kjær  Salmer nr. 65

 

                                 APRIL:             Ha takk for profeten du sendte  Salmer nr. 17

                                                            Elsk hverandre  39

 

                                 MAI:                  Hjemmet  Liahona, oktober 2007

                                                           Følg profeten  58

                                                           Nephis mot      64

                                                           Våg gjøre rett  80

                                                           Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn   70

 

                                JUNI:                Jeg ser vår Herres tempel  99

                                                           Ærbødighet er mer enn stillhet 12

                                                           Min Gud ga meg et tempel   73

 

                                JULI:                 Vi er kalt   94

                                                           Jeg søker Herren i unge år   67

                                                           Jesu Kristi Kirke  48

 

                              AUGUST:         Den gang da Jesus Kristus ble døpt  Lys over Norge sept. 1997   

                                                          Hold alle budene   68                                      

                                                          Den hellige ånd     56

                                                      

                              SEPTEMBER: Et barns bønn  6

                                                          Den stille hvisken  Liahona, april 2006

                                                          Søk, overvei og be   66

                                                          Elsk du din neste      74

   

                              OKTOBER:     Jeg går med deg   78

                                                         Jeg prøver å ligne Jesus    40

 

                             NOVEMBER:    Vi er ulike   Lys over Norge, aug. 1992

                                                         Jeg er Guds kjære barn   2

                                                         Hver gang når jeg leser i Bibelen min   35

                                                         Alle verdens barn  4

                                                         Jeg går med deg   78

 

                             DESEMBER:   Søk, overvei og be   66

                                                         Jeg ber i tro  Lys over Norge, mars 1991

                                                         Den gang da Jesus Kristus ble døpt  Lys over Norge sept. 1997            

                                                         Den hellige ånd     56

                                                         Synge en sang er moro   129

                                                         Jeg prøver å ligne Jesus    40

 

 

                      LEKSEBØKER:

                                                        SANGER I PRIMÆR 1   

                                             SANGER I PRIMÆR 2 

                                             Sanger i Primær 4