NOTE  Salmer 1993

 

 

O FADER, LA MITT HJERTE FÅ

Nr. 101, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   mp3 

 

Rolig

 

1. O Fader, la mitt hjerte få

ditt samfunn og din Ånd,

så dag og natt jeg føle må

jeg vandrer ved din hånd.

 

2. Da blir hver dag og hver en stund

meg salig, skjønn og søt,

ditt ord til manna i min munn

og livets himmelbrød.

 

3. Da legger jeg mitt hode trygt

hver aften ned til ro

og våkner salig, uten frykt

og full av lys og tro.

 

4. Og legges jeg i gravens skjød

før Jesus kommer ned,

han dødens lenker for meg brøt,

og livets vei jeg vet.

 

 

Tekst:    P. V. Poulsen

Musikk: Thomas McIntyre, 1833–1914

 

Alma 34:21

 

Alma 42:14–15