Lytt til melodien    Salmer 1993

 

 

SOM SØSTRE I SION  (Kvinner)

Nr. 194, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Salmens historie

 

Bestemt 

 

 

1. Som søstre i Sion arbeider vi sammen

og ber at velsignelser pryder vår dag.

Vi bygger hans rike med flid og med iver. 

Vi styrker de svare, er dem til behag.

 

2. Som tjenende engler arbeider vi kvinner. 

Det er en Guds gave vi søstre kan gi

å gjøre alt det som er edelt og gavnlig,

velsigne og styrke og stå andre bi.

 

3. For vis er vår hensikt og stort blir vårt oppdrag

om bare vi gjør det med hjerte og hånd. 

Den hellige ånd gir oss himmelsk betjening. 

Vi lykkes når vi bruker visdom og ånd.

 

 

Tekst:    Emily H. Woodmansee, 1836–1906

Musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938. © 1985 SDH

Galaterbrevet 6:2, 9–10   Lære og pakter 11:12–14

________________________________________________________________

 

1)  Lytt til Michael R. Hicks EFY Medley "Som søstre i Sion/Vi vil bringe sannhet til jord":

YouTube: 1  2  3 

Norsk samlenote for sangere  

Pianonote 

Instrumentalinnspilling 1  2

Michael R. Hicks

 

2)  Her er et noe forenklet arrangement som finnes i heftet "Best of Janice Kapp Perry, Volume 2"

Lytt til Innspilling med Einar og Suzanne Holm