NOTE    Salmer 1993

 

 

 

TIL ALLE HAR VÅR HERRE GITT

Nr. 132, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)   

mp3  YouTube 1  2

 

 

Oppriktig

 

1. Til alle har vår Herre gitt

den store rett å handle fritt.

Husk alltid derfor i ditt sinn,

du tvinges ei i himlen inn.

 

2. Gud hjelper, leder en og hver,

velsigner, styrker hver især.

På mange måter styrer han,

men tvinger aldri noen gang.

 

3. Frihet og visdom Herren ga,

og uten dem, hva er vi da?

Kun dyr, men så må vi forstå

at også dyr kan himlen nå.

 

4. Må vi ei øve ondskaps makt,

men ærlig holde Herrens pakt.

Han ømt vil smile til oss ned,

og sende all sin kjærlighet.

 

 

 

Tekst:    Anon., ca. 1805, Boston. Var med i første SDH-salmebok, 1835.

Musikk: Roger L. Miller, f. 1937. © 1985 SDH

Helaman 14:30–31

2 Nephi 10:23–24