NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VED TANKEN PÅ VÅR FRELSER KJÆR

Nr. 76, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  Salmens historie  Utdrag fra tale   YouTube:  1

 

Ærbødig

 

1. Ved tanken på min Frelser kjær

fylles min sjel med fred.

Dog vil jeg helst ham være nær,

skue hans herlighet.

 

2. Ei kan jeg finne større navn,

ei noe tenke på,

som i mitt øre har slik klang,

som hjertet kan attrå.

 

3. Angrende hjerters håp du er,

ydmyke sjelers venn.

Om noen faller, er du nær,

gjerne dem leder hjem.

 

4. Jesus, med all din kjærlighet,

er du vårt mål på jord.

Vi prise vil i evighet

deg, Herre, Frelser stor.

 

 

Tekst:    Tilskr. Bernard av Clairvaux, ca. 1091–1153

Musikk: John B. Dykes, 1823–1876

Salme 104:34

Enos 1:27