NOTE    Salmer 1993

 

 

VELG DET RETTE

Nr. 131, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  

mp3  YouTube  1  2

 

Lett     

 

1. Velg det rette om du vil seiren vinne!

Da Guds milde ånd vil lede deg.

Og hans lys vil for evig på deg skinne

når du har valgt den rette vei.

 

[Kor]

Velg rett vei, velg rett vei,

la visdom lede den vei du går!

Bruk ditt vett, velg så rett!

Da Guds velsignelser du får.

 

2. Velg det rette, vær aldri den som vakler

når av ondskapsmakt du prøves stygt.

Det finns alltid en sti som er den rette.

Søk Herrens vei, din fot går trygt!

 

3. Velg det rette, Guds fred vil komme til deg.

Velg rett vei, og sterk du blir som stål!

Velg rett vei i din gjerning og din tanke.

Ha Gud og himlen som ditt mål!

 

 

Tekst:    Joseph L. Townsend, 1849–1942

Musikk:  Henry A. Tuckett, 1852–1918

Moroni 7:16–17

2 Nephi 2:27–28  

Presentasjon for barn (The Friend, august 2003)