NOTE    Salmer 1993

 

 

 

 

VI MINNES DEN KORSFESTEDE

Nr. 106, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

 

Bønnfylt

 

1. Vi minnes den korsfestede

når vi er samlet ved hans bord. 

Må Åndens kraft få gjeste det

og dvele blant oss her på jord.

 

2. Den bitre kalk han ei vek fra,

vår Frelser, i Getsemane.

For oss han led på Golgata,

på korset han alene stred.

 

3. I dyp ærbødighet vi tar

av brød og vann ved dette bord. 

Hans dyre blod ble spilt og var

et syndfritt offer fra vår bror.

 

4. Å, måtte denne nadverd bli

en hellig stund for hver en sjel.

La glede strømme rikelig

til hver oppriktig som tar del.

 

 

Tekst:     Frank I. Kooyman, 1880–1963. © 1948 SDH

Musikk: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 SDH

Lære og pakter 20:75

Lære og pakter 19:18–19