NOTE    Salmer 1993

 

 

 

VI SYNGER OM GUDS KJÆRLIGHET

Nr. 103, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

 

Ærbødig

 

1. Vi synger om Guds kjærlighet

for Sønnen, som han sendte ned.

Han kom til jord, til kors og død,

han evig liv til alle bød.

 

[Kor]

Han døden led på Golgata

og frelse til oss alle ga.

Så syng hosianna til hans navn!

La jord og himmel prise ham!

 

2. Vi møtes glad på Herrens dag

i ydmykhet, som han oss ba.

Vi samles om hans nadverdsbord,

fornyer pakten her på jord.

 

3. O, skjønne tid, o, bønnestund,

her prises han av alles munn.

Vi minnes da hans nåde stor

og lover ham, vår Frelser god.

 

 

Tekst:    George A. Manwaring, 1854–1889

Musikk: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Matteus 20:28

Moroni 6:5–6