NOTE Norsk    NOTE Engelsk     Salmer 1993

 

 

 

Vi vil bringe sannhet til jord 

Nr. 191, SALMER  for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (1993)  mp3

 

Inderlig

 

1. Vi er blitt født av gode foreldre

slik som Nephi i fordums tid.

Vi er blitt lært ifra vi var små

den vei som Herren har bedt oss gå.

 

2. Vi er blitt sendt til jorden i dag

og vil forkynne Guds velbehag.

Herrens profet har vitnet og sagt: 

Enhver skal virke av all sin makt.

 

3. Daglig vi leser, lærer og ber. 

Vi søker kunnskap og målet ser:

Vi vil bli kalt ifølge Guds plan

til å forkynne i alle land.

 

Kor

Ja, vi er som Helamans unge hær. 

Vi har fått lære Guds ord.

Og vi vil være hans misjonærer

og bringe sannhet til jord.

 

 

Tekst og musikk: Janice Kapp Perry, f. 1938.  Copyright © 1983 Janice Kapp Perry. 

Denne sangen kan kopieres til leilighetsvis, ikke-kommersiell bruk i hjem og kirke.

 

Se også Barnas sangbok (1995), s. 92.

 

1 Nephi 1:1

Alma 53:18–22

Lære og pakter 4:2–4

_________________________________________________________________

 

1)  Lytt til Michael R. Hicks EFY Medley "Som søstre i Sion/Vi vil bringe sannhet til jord":

YouTube: 1  2  3 

Norsk samlenote for sangere  

Pianonote 

Instrumentalinnspilling 1  2

Michael R. Hicks

 

2)  Her er et noe forenklet arrangement som finnes i heftet "Best of Janice Kapp Perry, Volume 2"

Lytt til Innspilling med Einar og Suzanne Holm